The Slingshot Forums banner
1 - 17 of 17 Posts

· Registered
Joined
·
370 Posts
Discussion Starter · #1 ·
hey everyone,<br>i have always been a creator and love to build my own things from scrap but halfway through february i stumbled upon joergs youtube channel and i got fascinated by slingshots<br>so now i decided to join the community and post the slingshots i make here and also crazy ideas for other to work out maybe because thanks to my lack of tools i cant create everything i want to<br>well i guess thats it <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2">
 

· Im from Holland, isnt that weird?
Joined
·
5,998 Posts
welcome, finally anther person from our beautiful country(you have keep in mind that slingshots are illegal but i think that wont stop you )<br>ps witch part of Holland do you live?
 

· Registered
Joined
·
370 Posts
Discussion Starter · #3 ·
im from the area around rotterdam, and you? <br>and i know slingshots are illigal here but as long as i dont go shooting with it in the crowded city i think ill be just fine <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15">
 

· Senior Member
Joined
·
3,949 Posts
Hello and welcome zamarion,<br>It is sad that slingshots are illegal in your country.<br>Here, in Belgium, i don' t know if it is illegal but i take everytime a slingshot with me. I just don' t do stupid things like shooting birds, ducks, etc... I just shoot people!!! No, seriously, i just shoot on cans and stuff like that and am always carefull not to shoot if there are people nearby.<br>Cheers.
 

· Registered
Joined
·
370 Posts
Discussion Starter · #10 ·
they are not realy illegal to have <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" longdesc="9"> but its illegal to take them with you in public just like other weapons such as swords .. you can have them at home but cant carry them with you
 

· Im from Holland, isnt that weird?
Joined
·
5,998 Posts
Verboden wapens<br>De volgende wapens zijn verboden:<br><br>stiletto&rsquo;s;<br>werpmessen;<br>vlindermessen;<br>boksbeugels;<br><strong>katapulten;</strong><br>pijlen met snijdende delen;<br>andere ongewenste niet-vuurwapens;<br>speelgoedwapens en lucht-, gas- en veerdrukwapens die sterk op echte wapens lijken;<br>volautomatische vuurwapens;<br>handgranaten;<br>andere militaire wapens;<br>pepperspray;<br>andere voorwerpen met giftige, weerloosmakende en traanverwekkende stoffen;<br>pistolen;<br>revolvers;<br>geweren;<br>alarmpistolen.<br><br>en die van belgie<br><br>1 Verboden wapens<br><br>Sedert het in voege treden van de nieuwe wapenwet is het bezit van verboden wapens ook niet meer toegelaten. Verboden wapens dienen dus ingeleverd te worden. Over welke wapens gaat het?<br><br>wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, waartoe ook de automatische vuurwapens behoren (vb machinepistolen).<br>Spring- en valmessen met slot (ook knipmessen of stilleto&rsquo;s genaamd), vlindermessen, werpmessen, werpsterren, boksbeugels.<br>blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp (vb. een mes verborgen in een gordel of een pen).<br>degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn.<br>knotsen en wapenstokken (ook knuppels of matrakken genoemd).<br>vuurwapens die zijn gewijzigd om ze te kunnen verbergen, die zijn verborgen in een ander voorwerp of die niet meer voldoen aan hun kenmerken als beschreven in de vergunning ervoor (vb. een geweer met afgezaagde loop).<br>electroshockwapens.<br>allerhande spuitbussen (sprays) voor &lsquo;zelfverdediging&rsquo; (traangas, pepperspray, enzovoort)<br>vouwgeweren boven kaliber 20 (vb. cal. 12).<br>nunchaku&rsquo;s<br>geluiddempers (al dan niet gemonteerd op een vuurwapen) en andere onderdelen of hulpstukken die een vuurwapen een verboden karakter geven.<br>bepaalde munitie (bommen, granaten, submunitie, enzovoort).<br>Dolken, dolkmessen en vouwmessen met een niet-automatisch blokkeermechanisme vallen niet langer onder de verboden wapens, maar voor het dragen ervan moet u een wettige reden hebben. <br><br>2. Vrij verkrijgbare wapens<br><br>Deze categorie van wapens is nog steeds vrij verkrijgbaar en niet aan een vergunning onderworpen. Het gaat over:<br><br><strong>wapens met een ander aandrijvingsmechanisme (geen vuurwapens) &ndash; de meeste luchtdrukwapens, kruisbogen, enzovoort.</strong><br>wapens die onklaar gemaakt zijn door de proefbank in Luik.<br>historische wapens die volgens KB. hierbij zijn ingedeeld.<br>seinpistolen en alarmwapens die uitsluitend daarvoor kunnen gebruikt worden.<br>Voor het dragen of gebruiken van deze wapens dient u wel een wettige reden te hebben.
 

· Registered
Joined
·
370 Posts
Discussion Starter · #13 ·
well i guess i should just keep it in the yard and in the forest <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" longdesc="9"><br>oh and toksick nice slingshot you got there in your avatar
 

· Registered
Joined
·
480 Posts
hi <br>im from holland to i like that you like slingshots to<br>hopefully we can learn at each other<br><br>thanks for your comment brat
 
1 - 17 of 17 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top